Till innehåll på sidan

Start

På Östbergaskolan arbetar elever och lärare nära varandra vilket innebär att lärarna hela tiden finns tillgängliga för eleverna i deras utvecklingsprocesser.

Hos oss står kunskaper och färdigheter i centrum, i syfte att bygga en solid grund för elevernas fortsatta studier och utveckling. Alla våra lärare är behöriga. Vår undervisning grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje elev har hos oss möjlighet att uppnå goda studieresultat.

Östbergaskolan har fräscha och välutrustade lokaler. Den fina skolgården inbjuder till lek och aktivitet under rasterna. Vi satsar mycket på rörelse och fysisk aktivitet. Vid lunchtid går alla till matsalen och får en god lunch som intas under lugna former i den ljusa och trevliga skolrestaurangen. Maten är till stor del lagad på närproducerade och ekologiska livsmedel. På morgon och eftermiddag kan eleverna i årskurs F-3 vistas på skolans eget fritidshem och för årskurs 4-6 erbjuds plats i Fritidsklubben som ligger alldeles intill skolan.

Skolan uppvisar goda resultat på nationella proven och har under de senaste åren haft en uppåtgående trend angående elevantal. Östbergaskolan strävar efter att bli det självklara valet för barn i Östberga!

Skolans ledning, lärare, elevhälsoteam, fritidshemmet och övriga medarbetare arbetar intensivt med att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan för att hela tiden göra det bästa för varje elev - varje dag.

Välkommen till Östbergaskolan, en liten skola med stora möjligheter och ambitioner!

Aktuellt

Skolans regler och förhållningssätt

Skolans regler, framtagna och överenskomna genom Trivsel- och trygghetsrådet 2020-08-25. Trivsel- och trygghetsrådet består av elever och personal på Östbergaskolan.

Anmäl frånvaro

Du som vårdnadshavare ska alltid anmäla frånvaro av ditt barn så fort som möjligt.

Ingress: 
På Östbergaskolan arbetar elever och lärare nära varandra vilket innebär att lärarna hela tiden finns tillgängliga för eleverna i deras utvecklingsprocesser.