Start

Välkommen till Östbergaskolan, en liten skola med stora möjligheter och ambitioner!

På Östbergaskolan arbetar elever och lärare nära varandra vilket innebär att lärarna hela tiden finns tillgängliga för eleverna i deras utvecklingsprocesser. Hos oss står kunskaper och färdigheter i centrum, i syfte att bygga en solid grund för elevernas fortsatta studier och utveckling. Alla våra lärare är behöriga. Vår undervisning grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Varje elev har hos oss möjlighet att uppnå goda studieresultat.

Östbergaskolan har fräscha och välutrustade lokaler. Den fina skolgården inbjuder till lek och aktivitet under rasterna. Vi satsar mycket på rörelse och fysisk aktivitet. Vid lunchtid går alla till matsalen och får en god lunch som intas under lugna former i den ljusa och trevliga skolrestaurangen. Maten är till stor del lagad på närproducerade och ekologiska livsmedel. På morgon och eftermiddag kan eleverna i årskurs F-3 vistas på skolans eget fritidshem och för årskurs 4-6 erbjuds plats i Fritidsklubben som ligger alldeles intill skolan.

Skolan uppvisar goda resultat på nationella proven och har under de senaste åren haft en uppåtgående trend angående elevantal. Östbergaskolan strävar efter att bli det självklara valet för barn i Östberga!

Skolans ledning, lärare, elevhälsoteam, fritidshemmet och övriga medarbetare arbetar intensivt med att utveckla det pedagogiska arbetet på skolan för att hela tiden göra det bästa för varje elev - varje dag.

Nyheter

Aktuellt

Anmäl frånvaro

Du som förälder ska alltid anmäla ditt barns frånvaro så fort som möjligt.
Det är viktigt att anmäla före klockan 8 på morgonen.

Om ditt barn måste stanna hemma flera dagar ska du anmäla frånvaron varje morgon. Detta är för att vi alltid ska känna till vilka elever som är frånvarande och kunna ringa hem till de som inte är frånvaroanmälda - i slutändan handlar det om att du som förälder ska kunna känna dig trygg med att skolan har ansvaret för ditt barn.

Frånvaron kan anmälas via:

  1. http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare
  2. Appen Anmäl frånvaro Stockholm

Skolans regler och förhållningssätt

  1. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, hudfärg, religion och utseende.
  2. Vi ska vårda vårt språk och tänka på hur vi uttrycker oss och vad vi säger till varandra.
  3. Alla ska behandla och respektera varandra väl.
  4. Alla som arbetar på skolan, både vuxna och barn ska vara snälla mot varandra.
  5. Vi ska vårda vår skola och vara rädda om vår miljö och vårt material.