Till innehåll på sidan

Årskurs 1-3

Lego - Lärande, Engagemang, Glädje och Omsorg är byggstenarna i vår utbildningsfilosofi och det genomsyrar skoldagen.

Varje lektion på Östbergaskolan börjar med att eleven får lektionens lärandemål presenterat för sig. Vi är noga med att eleverna vet vad, hur och varför de ska lära sig.

Vårt mål är att eleverna hela tiden ska vara medvetna om sitt lärande.

Vi har stort fokus på elevernas språkutveckling i alla ämnen och vill att alla elever, utifrån sina förutsättningar, utvecklas maximalt. Vi arbetar systematiskt med genrepedagogik och läsgrupper. Vi läser, analyserar och diskuterar texter och dess budskap.

Årskurs 1 använder iPads som hjälpmedel i läs- och skrivinlärningen.

 

Dela: