Till innehåll på sidan

Årskurs 4-6

På Östbergaskolan arbetar vi med kursplanens mål genom att följa en röd tråd genom alla årskurser. Eleverna får redan i förskoleklass lära sig vad som är målet med lektionen och vad de ska kunna och förstå när lektionen är slut. På mellanstadiet börjar vi varje lektion med att gå igenom lektionens lärandemål (övergripande innehåll) och arbetsmål (vilka arbetsuppgifter som ska vara klara vid lektionens slut).  Som stöd för eleverna har vi en kunskapsvägg i klassrummen där målen för varje ämne finns uppsatt.

Mellanstadiets elever behöver ha en god läsförståelse och ett stort ordförråd för att nå målen i alla skolans ämnen och därför är vårt språkutvecklande arbete prioriterat.

Vi arbetar med ordförståelse och textgenomgångar i alla ämnen och eleverna läser tillsammans två gånger i veckan i halvklass. I våra läsgrupper arbetar vi metodiskt med skönlitteratur och faktatexter. Vi läser klassiker och nyskriven litteratur. Årskurs 5 och 6 får även författarbesök och läser kapitelböcker av gästande författare.

Mellanstadiets elever är faddrar till yngre årskurser på skolan. De äldre eleverna läser för de yngre vid flera tillfällen under skolåret. Mellanstadiets elever är även rastvärdar på rasterna och organiserar lekar för andra elever på skolan.

Skolgården för de äldre eleverna är nyrenoverad med ny gunga och klätterställning. På rasterna har vi hög personaltäthet för att finnas tillgängliga för eleverna. Vid två tillfällen i veckan joggar hela skolan tillsammans på lunchrasterna för att öka elevernas kondition och koncentrationsförmåga.

Eleverna på mellanstadiet har möjlighet till läxläsning med lärarstöd ett lektionspass i veckan. Eleverna har även extraidrott inom ramen för elevens val.

 

 

Dela: