Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevrådet består av representanter från varje klass. Klasserna väljer själva vilka som ska vara med i elevrådet.

Eleverna som blir valda ser det som ett hedersuppdrag, eftersom de får föra sina klasskamraters talan. Elevrådet har möte några gånger per termin och tar då upp aktuella frågor som rör elevernas situation på skolan. I elevrådet arbetar vi också aktivt med skolans regler och allas lika värde.

Matrådet är samordnat med elevrådet, där även köksansvarig personal deltar.

Dela: