Enheter

Östbergaskolan är indelad i olika enheter som samverkar tillsammans för att se barnets utveckling över hela dagen. Till höger kan du läsa mer om var och en av dem.

Dela: