Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Som 6-åring börjar man i en förskoleklass, vilket är en mjuk övergång från förskola till grundskola. Här lägger vi grunden för de kommande skolåren. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att engagera barnen så att de tycker att det är roligt att lära sig nya saker.
När man går i förskoleklass har man blivit elev, så skolämnen, idrott, musik och lek blandas under dagen. Eleverna får stöttning i att bli mer självständiga, men samtidigt övar vi vidare på att samarbeta i grupper.
Vi tränar också på hur vi ska vara mot varandra för att skapa trivsel och glädje.

Alla har olika förutsättningar för att lära. Vi har ett arbetssätt och en speciallärare i klassen, för att så tidigt som möjligt kunna se och hjälpa de barn som behöver det.

Lärarna i förskoleklassen planerar och förbereder barnen för att börja årskurs 1 tillsammans med lärarna på lågstadiet. Det brukar gå smidigt och vara väldigt spännande! De flesta känner ju redan till miljön, fritidshemmet och sin nya klasslärare.

En gemensam utgångspunkt för oss vid Östbergaskolan är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn och lärande. Det innebär att det är betydelsefullt att barnen får utveckla både sina sociala och kognitiva förmågor.
Den skolförberedande verksamhetens uppgift är att medverka till att uppfylla skolans övergripande mål. Att skapa en positiv och trygg atmosfär i gruppen är en förutsättning för vidare kunskapsinhämtning. Vi börjar med det redan från första dagen i förskoleklassen!

 

Dela:
Kategorier: