Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshem

På Östbergaskolan vilar fritidshemmets uppdrag på två ben. Verksamheten skall ge barnen en god omsorg när vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt erbjuda en meningsfull fritid och vara stöd för barnens utveckling och lärande. Fritidshemmet på Östbergaskolan är också ett komplement till skolan både tids- och innehållsmässigt. I vårt uppdrag ser vi till varje barns behov, intresse och erfarenhet. På så sätt får barnen utrymme för sin nyfikenhet och sin lust att lära samt inflytande i hur dagen formas. Detta leder i sin tur till en högre måluppfyllelse (Lgr-11 och skollagen).

Utöver arbetet med en god lärmiljö, kreativitet, demokrati och trygghet, har vi dagligen fokus på rörelse och motion. Fritidshemmet har ett nära samarbete med Idrottslyftet, där våra elever får prova olika sporter, som förhoppningsvis motiverar dem att komma närmare föreningslivet.

I och med att läroplanen för grundskolan reviderades 2016, har det för fritidshemmet inneburit att uppdraget nu är mer förtydligat samt att fritidshemmet nu har ett eget avsnitt i läroplanen innehållande syfte, förmågor och ett centralt innehåll. För att implementera den nya läroplanen och ytterligare höja kvalitén inom fritidshemmet, har skolan därför tillsatt en utvecklingsgrupp, som leds av arbetslagsledaren inom fritidshemmet samt ett par lärare i fritidshem. 

Dela:
Kategorier: