Till innehåll på sidan

Klassråd

Alla klasser på skolan har klassråd.

Klassläraren ansvarar för att genomföra klassråden. Klassens elevrådsrepresentanter tar sedan upp frågor, som inte bara berör klassen, i elevrådet.

Dela:
Kategorier: