Kontakt

Postadress till skolan
Östbergabackarna 51-57, 125 73  Älvsjö

Expeditionen
08-508 14 413

E-post

funktion.ostbergaskolan@stockholm.se

Kontakt
FA: 08-508 14 415/416 samt 076-825 4333

FB: 08-508 14 415/416 samt 076-825 1519

1A: 08-508 14 415/416 samt 076-129 2067

2A: 08-508 14 415/416 samt 076-129 3218

3A: 08-508 14 417/418 samt 076-825 4334

4-6A: 08-508 14 417 

Fritidshem: Föreståndare fritidshem årskurser 1-3 är Lola Östberg 076-129 4547

Rektor
Bassem Jerbi           08-508 46 670

Bitr rektor
Sofia Persson   076-129 09 23

Skolsköterska
08-508 14 412

Skolpsykolog
08-508 32 291   (tjl ht 2019)

Skolkurator
08-508 14 431

 

Dela:
Kategorier: