Till innehåll på sidan

Kultur- och idrottsaktiviteter

Vår simsatsning
På Östbergaskolan ska alla elever kunna simma. Vi har därför simundervisning i flera årskurser med start i förskoleklassen. Simkunnigheten följs upp och är nödvändig för att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6.

Kulturskolan i vår verksamhet
Eleverna har genom samarbete med Kulturskolan möjlighet att delta i dans, drama och musik på skolan under fritidstid.

Idrottslyftet
Eleverna har möjlighet att delta i idrottsaktiviteter i samarbete med olika idrottsföreningar på skolan under fritidstid.

Mellanstadieklubbens samarbete med Stadsmuseet
Mellanstadieklubben har ett projektsamarbete med Stadsmuseet som innebär att barnen får besöka olika museer och arbeta med eget skapande.

Östbergaskolans kulturplan
Östbergaskolan har en egen kulturplan för alla årskurser där eleverna får ta del av olika kulturaktiviteter såsom konsert-, dans- och teaterbesök. Vi besöker olika museer, bondgårdar, Skansen och Djurgården m m.

Dela:
Kategorier: