Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 17

 • Mat i skolan

  Verksamhet 

  Östbergaskolans restaurang har ett nyrenoverat och underbart kök med en toppmodern utrustning som ger oss möjlighet att tillaga all sorts mat och att baka bröd. 

 • Traditioner

  Traditionerna är en viktig del av skolans årscykel och vi firar dem för att vi tycker om dem och för att vi har roligt tillsammans! De ger året en rytm som hela skolan känner igen och delar.

 • Start

  Hos oss står kunskaper och färdigheter i centrum, i syfte att bygga en solid grund för elevernas fortsatta studier och utveckling. Alla våra lärare är behöriga. Vår undervisning grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • Förskoleklass

  Välkommen till vår förskoleklass!

  En gemensam utgångspunkt för oss på Östbergaskolan är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn och lärande. Det innebär att det är lika betydelsefullt att barnen får utveckla både sina sociala och kognitiva förmågor. Det gör att vi arbetar med rörelse, lek och kreativitet och börjar bekanta oss med att läsa och räkna.

 • Matråd

  På skolan har vi även ett matråd där vi diskuterar maten i vår skolrestaurang. Matrådet är samordnat med elevrådet och även husmor deltar.

 • Klassråd

  Alla klasser på skolan har klassråd.

  Klassläraren ansvarar för att genomföra klassråden. Klassens elevrådsrepresentanter tar sedan upp frågor, som inte bara berör klassen, i elevrådet.

 • Elevråd

  Elevrådet består av representanter från varje klass. Klasserna väljer själva vilka som ska vara med i elevrådet.

  Kategorier:
 • Årskurs 1-3

  Lärande, engagemang, glädje och omsorg är byggstenarna i vår värdegrund och det genomsyrar skoldagen.

   

  På lågstadiet har alla klasser sitt eget hemklassrum. Alla elever får sin planeringsbok där eleven, föräldrarna och lärarna kan följa elevernas skolvecka och läxor. Vi väljer att ha Elevens Val som olika tema samlat under några dagar på hösten och några dagar på våren.
  Vi har stort fokus på elevernas språkutveckling och arbetar med en pedagogik som heter genrepedagogik.

  Kategorier:
 • Enheter

  Östbergaskolan är indelad i olika enheter som samverkar tillsammans för att se barnets utveckling över hela dagen. Till höger kan du läsa mer om var och en av dem.

  Kategorier:
 • Årskurs 4-6

  På Östbergaskolan arbetar vi med kursplanens mål genom att följa en röd tråd genom alla årskurser. Eleverna får redan i förskoleklass lära sig vad som är målet med lektionen och vad de ska kunna och förstå när lektionen är slut. På mellanstadiet börjar vi varje lektion med att gå igenom lektionens lärandemål (övergripande innehåll) och arbetsmål (vilka arbetsuppgifter som ska vara klara vid lektionens slut).  Som stöd för eleverna har vi en kunskapsvägg i klassrummen där målen för varje ämne finns uppsatt.

  Kategorier:
 • Välkommen!

  Vi är en kommunal F-6 skola som ligger i hjärtat av Östberga och har idag ca 220 elever och ca 55 medarbetare. 

  Kategorier: