Programmering med Tekniska museet

Årskurser 5-6 har i höst deltagit i ett projekt med Tekniska museet. På den första workshopen arbetade eleverna med robotar. Därefter besökte klassen museet och tog del av utställningen Megamind. Den 5/12 har klassen programmerat i Scratch och kretskortet Makey makey. Museipedagogerna Jenny och Sara är imponerade över att eleverna redan är så duktiga på Scratch, ett program som eleverna har arbetat med under hösten på elevens val-lektioner. Under jullovet har elever i årskurser 4-6 från deltagande skolor möjlighet att gå en kurs på Tekniska museet. Kontakta mentor om era barn är intresserade.

Dela:
Kategorier: