Priset Pennsvärdet

Nu kan man läsa i tidningen LÄRA nummer 4 sidan 26 en artikel om ett lektionsbesök hos vår lärare Jenny Söderhjelm Larsson som den 9 maj 2018 tilldelades det första Pennsvärdet av Berättarministeriet.

https://issuu.com/pedagogstockholm/docs/bq_utbf028_lara_4_2018_web_100l_enk

Se även notis tidigare införd här under Nyheter i maj. Pennsvärdet delades ut av statsminister Stefan Löfven under en ceremoni i Observatoriet i Stockholm. Vår lärare Jenny Söderhjelm Larsson har för sitt språkutvecklande arbete med elever och pedagoger, blivit tilldelad Berättarministeriets pris Pennsvärdet. Pennsvärdet är ett nationellt pris för lärare som verkar i socioekonomiskt utsatta områden och som i en nyskapande och pedagogisk anda främjar elevers kunskapsutveckling, kreativitet och kritiska förmåga. Ett stort grattis Jenny för ditt ovärderliga arbete med våra barn!

Dela:
Kategorier: