Skolans regler och förhållningssätt

Skolans regler, framtagna och överenskomna genom elevrådet 2015

  1. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, hudfärg, religion och utseende.
  2. Vi ska vårda vårt språk och tänka på hur vi uttrycker oss och vad vi säger till varandra.
  3.  Alla ska behandla och respektera varandra väl.
  4. Alla som arbetar på skolan, både vuxna och barn ska vara snälla mot varandra.
  5. Vi ska vårda vår skola och vara rädda om vår miljö och vårt material.

 

 

Skolans ledord:

Lärande
Vår viktigaste uppgift är att lära barnen att läsa, skriva, räkna och få dem att bli intresserade av att lära mer och förstå att kunskap är vägen till personlig utveckling och demokrati. Eleverna ska få lära sig att de är medaktörer i sina liv och att de kan påverka sin situation.

Engagemang
Vi är hängivna vårt uppdrag och drivs av en god vilja, engagemang och har höga förväntningar, både på oss själva och våra elever.

Glädje
Vi skapar en trygg miljö där vi leker och lär, har roligt och skrattar med varandra. Glädje och skratt är förlösande och hälsosamt.                                                                  

Omsorg
Vi värnar och bryr oss om våra elever och familjer.
Vi bekräftar och stöttar och är medvetna om att ett starkt självförtroende och känsla av sammanhang är viktiga förutsättningar för att varje elev ska nå framgång.

 

 

 

 

Dela: