Till innehåll på sidan

Skolans regler och förhållningssätt

Skolans regler, framtagna och överenskomna genom Trivsel- och trygghetsrådet 2020-08-25. Trivsel- och trygghetsrådet består av elever och personal på Östbergaskolan.

 

  • Vi är snälla mot varandra med kropp och mun så att vi inte skadar någon.
  • Vi använder ett schysst språk.
  • Alla är lika mycket värda oavsett könstillhörighet, hudfärg, religion och utseende. Man har rätt att vara den man är och alla ska behandlas lika bra.
  • Vi ska ta hand om vår skola, både miljö och material.
  • Vi går inomhus och håller en bra ljudvolym i klassrum, korridor och matsal.

 

 

Skolans ledord:

Lärande
Vår viktigaste uppgift är att lära barnen att läsa, skriva, räkna och få dem att bli intresserade av att lära mer och förstå att kunskap är vägen till personlig utveckling och demokrati. Eleverna ska få lära sig att de är medaktörer i sina liv och att de kan påverka sin situation.

Engagemang
Vi är hängivna vårt uppdrag och drivs av en god vilja, engagemang och har höga förväntningar, både på oss själva och våra elever.

Glädje
Vi skapar en trygg miljö där vi leker och lär, har roligt och skrattar med varandra. Glädje och skratt är förlösande och hälsosamt.                                                                  

Omsorg
Vi värnar och bryr oss om våra elever och familjer.
Vi bekräftar och stöttar och är medvetna om att ett starkt självförtroende och känsla av sammanhang är viktiga förutsättningar för att varje elev ska nå framgång.

 

 

 

 

Dela: