Till innehåll på sidan

Skolhälsovård

 

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar i skolan. Vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

 

Årskurs F
Finmotorisk bedömning
Längd, vikt, syn och skolläkarbesök
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 1
Hörselundersökning

Årskurs 2
Längd, vikt

Årskurs 3
-

Årskurs 4
Längd, vikt och ryggkontroll samt hälsosamtal

Årskurs 5
Vaccination mot HPV för flickor (två doser)

Årsurs 6
Längd, vikt och ryggkontroll

 

Vad vill skolhälsovården?
Vi arbetar för att bevara och om möjligt förbättra elevers hälsa, verka för sunda levnadsvanor och vaka över elevernas arbetsmiljö ur ett medicinskt perspektiv. Vårt uppdrag är en länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. Vårt uppdrag är främst förebyggande. Vi utför endast enklare sjukvård och hänvisar ofta till landstinget för vård. 

Skolhälsovården är en del av skolan
Vi samarbetar förstås med all annan personal i skolan men vi har vår stränga tystnadsplikt. Du kan lita på att inget som ditt barn eller du säger förs vidare utan ert medgivande. Det gäller förstås även ifyllda blanketter eller skriftliga meddelanden. Vi arbetar i enlighet med Patientsäkerhet, vilket i vår verksamhet bland annat innebär att vi uppmuntrar vårdnadshavare och elever att ställa frågor och lämna synpunkter. Om du undrar över eller känner tveksamhet inför något ber vi dig att tala med skolsköterskan.

Vi hoppas på ett gott samarbete under de kommande åren!

Varm hälsning

Ann, skolsköterska

Dela:
Kategorier: