Till innehåll på sidan

Åk 4-6

Antal: 2

  • Årskurs 4-6

    På Östbergaskolan arbetar vi med kursplanens mål genom att följa en röd tråd genom alla årskurser. Eleverna får redan i förskoleklass lära sig vad som är målet med lektionen och vad de ska kunna och förstå när lektionen är slut. På mellanstadiet börjar vi varje lektion med att gå igenom lektionens lärandemål (övergripande innehåll) och arbetsmål (vilka arbetsuppgifter som ska vara klara vid lektionens slut).  Som stöd för eleverna har vi en kunskapsvägg i klassrummen där målen för varje ämne finns uppsatt.

    Kategorier: