Till innehåll på sidan

Elev

Antal: 7

 • Årskurs 1-3

  Lärande, engagemang, glädje och omsorg är byggstenarna i vår värdegrund och det genomsyrar skoldagen.

   

  På lågstadiet har alla klasser sitt eget hemklassrum. Alla elever får sin planeringsbok där eleven, föräldrarna och lärarna kan följa elevernas skolvecka och läxor. Vi väljer att ha Elevens Val som olika tema samlat under några dagar på hösten och några dagar på våren.
  Vi har stort fokus på elevernas språkutveckling och arbetar med en pedagogik som heter genrepedagogik.

  Kategorier:
 • F-klass

  Som 6-åring börjar man i en förskoleklass, vilket är en mjuk övergång från förskola till grundskola. Här lägger vi grunden för de kommande skolåren.

  Kategorier:
 • Enheter

  Östbergaskolan är indelad i olika enheter som samverkar tillsammans för att se barnets utveckling över hela dagen. Till höger kan du läsa mer om var och en av dem.

  Kategorier:
 • Årskurs 4-6

  På Östbergaskolan arbetar vi med kursplanens mål genom att följa en röd tråd genom alla årskurser. Eleverna får redan i förskoleklass lära sig vad som är målet med lektionen och vad de ska kunna och förstå när lektionen är slut. På mellanstadiet börjar vi varje lektion med att gå igenom lektionens lärandemål (övergripande innehåll) och arbetsmål (vilka arbetsuppgifter som ska vara klara vid lektionens slut).  Som stöd för eleverna har vi en kunskapsvägg i klassrummen där målen för varje ämne finns uppsatt.

  Kategorier: