Till innehåll på sidan

Elevråd

Antal: 2

  • Elevråd

    Elevrådet består av representanter från varje klass. Klasserna väljer själva vilka som ska vara med i elevrådet.

    Kategorier:
  • Elevinflytande

    Det är viktigt att alla våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan.

    Kategorier: