Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Anmäl frånvaro

  Du som förälder ska alltid anmäla ditt barns frånvaro så fort som möjligt.
  Det är viktigt att anmäla före klockan 8 på morgonen.

  Om ditt barn måste stanna hemma flera dagar ska du anmäla frånvaron varje morgon. Detta är för att vi alltid ska känna till vilka elever som är frånvarande och kunna ringa hem till de som inte är frånvaroanmälda - i slutändan handlar det om att du som förälder ska kunna känna dig trygg med att skolan har ansvaret för ditt barn.

  Frånvaron kan anmälas via:

  1. http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare
  2. Appen Anmäl frånvaro Stockholm
  Kategorier: