Kommunal skola

Antal: 2

 • Skolans regler och förhållningssätt

  1. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, hudfärg, religion och utseende.
  2. Vi ska vårda vårt språk och tänka på hur vi uttrycker oss och vad vi säger till varandra.
  3. Alla ska behandla och respektera varandra väl.
  4. Alla som arbetar på skolan, både vuxna och barn ska vara snälla mot varandra.
  5. Vi ska vårda vår skola och vara rädda om vår miljö och vårt material.

   

  Kategorier: