Trygghet och studiero

Antal: 15

 • Mat i skolan

  Verksamhet 

  Östbergaskolans restaurang har ett nyrenoverat och underbart kök med en toppmodern utrustning som ger oss möjlighet att tillaga all sorts mat och att baka bröd. 

 • Sofia Persson, biträdande rektor och Bassem Jerbi, rektor

  Skolans vision

  Östbergaskolan skall ge varje barn de bästa förutsättningarna för kunskap och personlig utveckling, i en trygg och värnande miljö, med engagerad personal som har höga förväntningar på alla barn.

 • Traditioner

  Traditionerna är en viktig del av skolans årscykel och vi firar dem för att vi tycker om dem och för att vi har roligt tillsammans! De ger året en rytm som hela skolan känner igen och delar.

 • Start

  Välkommen till Östbergaskolan, en liten skola med stora möjligheter och ambitioner!

  På Östbergaskolan arbetar elever och lärare nära varandra vilket innebär att lärarna hela tiden finns tillgängliga för eleverna i deras u

 • Förskoleklass

  Välkommen till vår förskoleklass!

  En gemensam utgångspunkt för oss på Östbergaskolan är att se barnens behov utifrån ett helhetsperspektiv på barn och lärande. Det innebär att det är lika betydelsefullt att barnen får utveckla både sina sociala och kognitiva förmågor. Det gör att vi arbetar med rörelse, lek och kreativitet och börjar bekanta oss med att läsa och räkna.

 • Matråd

  På skolan har vi även ett matråd där vi diskuterar maten i vår skolrestaurang. Matrådet är samordnat med elevrådet och även husmor deltar.

 • Klassråd

  Alla klasser på skolan har klassråd.

  Klassläraren ansvarar för att genomföra klassråden. Klassens elevrådsrepresentanter tar sedan upp frågor, som inte bara berör klassen, i elevrådet.

 • Elevråd

  Elevrådet består av representanter från varje klass. Klasserna väljer själva vilka som ska vara med i elevrådet.

  Kategorier:
 • Skolans regler och förhållningssätt

  1. Alla människor är lika mycket värda, oavsett kön, hudfärg, religion och utseende.
  2. Vi ska vårda vårt språk och tänka på hur vi uttrycker oss och vad vi säger till varandra.
  3. Alla ska behandla och respektera varandra väl.
  4. Alla som arbetar på skolan, både vuxna och barn ska vara snälla mot varandra.
  5. Vi ska vårda vår skola och vara rädda om vår miljö och vårt material.

   

  Kategorier:
 • Årskurs 1-3

  Lärande, engagemang, glädje och omsorg är byggstenarna i vår värdegrund och det genomsyrar skoldagen.

   

  På lågstadiet har alla klasser sitt eget hemklassrum. Alla elever får sin planeringsbok där eleven, föräldrarna och lärarna kan följa elevernas skolvecka och läxor. Vi väljer att ha Elevens Val som olika tema samlat under några dagar på hösten och några dagar på våren.
  Vi har stort fokus på elevernas språkutveckling och arbetar med en pedagogik som heter genrepedagogik.

  Kategorier:
 • Enheter

  Östbergaskolan är indelad i olika enheter som samverkar tillsammans för att se barnets utveckling över hela dagen. Till höger kan du läsa mer om var och en av dem.

  Kategorier:
 • Årskurs 4-6

  På Östbergaskolan arbetar vi med kursplanens mål genom att följa en röd tråd genom alla årskurser. Eleverna får redan i förskoleklass lära sig vad som är målet med lektionen och vad de ska kunna och förstå när lektionen är slut. På mellanstadiet börjar vi varje lektion med att gå igenom lektionens lärandemål (övergripande innehåll) och arbetsmål (vilka arbetsuppgifter som ska vara klara vid lektionens slut).  Som stöd för eleverna har vi en kunskapsvägg i klassrummen där målen för varje ämne finns uppsatt.

  Kategorier:
 • Välkommen!

  Välkommen till Östbergaskolan som är en liten skola med stora möjligheter och ambitioner.

  Kategorier: