Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 5

  • Till dig som vårdnadshavare

    Vi på Östbergaskolan har höga förväntningar på våra elever och vi vet att de kan uppnå goda studieresultat. Vi arbetar dagligen tillsammans med barnen för att de ska nå målen och mer än så.

  • Elevhälsoteam (EHT)

    Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, sjuksköterska, psykolog och specialpedagog.