Till innehåll på sidan

Till dig som vårdnadshavare

Vi på Östbergaskolan har höga förväntningar på våra elever och vi vet att de kan uppnå goda studieresultat. Vi arbetar dagligen tillsammans med barnen för att de ska nå målen och mer än så. Du som vårdnadshavare är också viktig för ditt barns skolgång.

Därför förväntar vi oss att du som vårdnadshavare ägnar tid och kraft åt att underlätta ditt barns skolgång. Här följer några saker som vi tycker är särskilt viktiga:

Tala med ditt barn om vikten av skola och studier för ditt barns framtid.
Fråga ditt barn om vad som hänt i skolan och vad barnet har lärt sig.
Se till att ditt barn får ordentligt med sömn.
Hjälp ditt barn att skaffa sig goda matvanor, det är viktigt för att orka med skolarbetet. Barnet bör ha tre mål mat om dagen.
Se till att ditt barn kommer i tid till skolan och har med sig det som behövs för skolarbetet.
Se till att ditt barn uppträder på ett bra sätt mot lärare och skolkamrater samt följer skolans regler.
När du följer ditt barn till skolan eller hämtar det, prata då gärna med skolans personal och hör dig för hur barnet har det i skolan.
Ta del av skolans information i veckobrev, skolwebben och på hemsidan.
Stöd ditt barns läxläsning genom att visa intresse och se till att barnet har lugn och ro.
Delta på föräldramöten och utvecklingssamtal.
Skolan anordnar simundervisning i årskurserna 2 och 5. Du bör uppmuntra ditt barn att fortsätta simma även utanför skolan. Simkunnighet krävs för att få godkänt i ämnet Idrott och hälsa.

Dela:
Kategorier: