Till innehåll på sidan

Välkommen!

Östbergaskolan – skolan mitt i byn.

Vi är en kommunal F-6 skola som ligger i hjärtat av Östberga och har idag ca 220 elever och ca 55 medarbetare. 

I och med skolans storlek samt att vi har en hög lärar- och personaltäthet kan våra pedagoger se och uppmärksamma varje elev, varje dag.  

Alla lärare på Östbergaskolan är legitimerade och behöriga och vi har ett väl fungerande fritidshem som blivit prisat för sitt framgångsrika arbete med eleverna. Skola och fritids har ett tätt och strukturerat samarbete. Vi har fokus på språkutvecklande arbete och jobbar aktivt med att utveckla elevernas kunskaper inom matematik.  

Hos oss lär sig eleverna tidigt att arbeta med digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen.  

All nuvarande forskning och expertis lyfter fram vikten av det språkutvecklande arbetssättet. Vi har därför en förstelärare i språkutvecklande arbetssätt med behörighet och legitimation i Svenska och Svenska som andra språk i syfte att stärka detta arbete. Vi har också en förstelärare i god lärmiljö och kollegialt lärande med inriktning på matematik.  

Som en del i den statliga lågstadiesatsningen , där målet är att skapa mindre grupper och mer lärartid för varje elev på lågstadiet, har skolan en extra lärare anställd. Samma sak gäller förskoleklassen där vi har en extra pedagog anställd.  Inom ramen för lågstadiesatsningen har vi även en elevresurstjänst i syfte att stödja elever i skolarbetet. 

I förskoleklassen arbetar skolans specialpedagog för att tidigt identifiera och stödja de elever som har behov av mera stöd. Vi har även en specialpedagog med fokus på eleverna i mellanstadiet. 

Idag består skolan av tre skolhus uppdelade på låg- och mellanstadiet samt en fristående idrottshall. Lokalerna är nyrenoverade och vi har två nyrenoverade skolgårdar med pedagogiskt utformning. Det finns även två fina konstgräsplaner på skolan. 

Vi satsar stort på god hälsa och rörelse hela dagen och har en anställd rast och rörelsepedagog. Detta har gjort att vårt goda arbete med rastverksamhet har uppmärksammats. Rast och rörelsepedagogen genomför även så kallade brain breaks, som är korta rörelsepass under lektionen, för att hjälpa eleverna med ökad koncentration och focus på skolarbetet. 

Vi erbjuder också extraidrott för att ge elever möjlighet att träna, umgås och få en ökad känsla för rörelse och välbefinnande. Skolans idrottslärare har i samråd med skolledningen lagt stort fokus på simkunnighet. 

Vi har ett eget skolbibliotek samt en ljus och trevlig skolrestaurang där vår omtyckta kökspersonal lagar mat från grunden. Skolan erbjuder också frukost för de elever som önskar.  

Förutom fokus på goda resultat och kunskap arbetar vi ständigt med vårt värdegrundsarbete för att ge våra elever en god start i skolan och livet. Vi bygger vårt arbete på våra byggklossar LEGO -  Lärande, Engagemang, Glädje och Omsorg.  

Vår strävan är att växa sakta men säkert med fokus på lärande, engagemang, glädje och omsorg. Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam skola som präglas av goda relationer, där lärande går hand i hand med utveckling och social fostran. Vi har höga förväntningar på våra elever, medarbetare och vårdnadshavare för att tillsammans förbereda eleverna för framgång i framtiden.  

Sofia Persson 

t.f. rektor 

 

Dela:
Ingress: 
Östbergaskolan – skolan mitt i byn.